Dr. sc. Ivana Carev

stručni suradnik
Kemijsko tehnološki fakultet

Dr. sc. Ivana Carev

stručni suradnik
Kemijsko tehnološki fakultet

Doktorica znanosti kemije, znanstvenica koja se bavi edukacijom i poučavanjem prirodnih znanosti više od 15 godina.

Ljubavi prema znanosti i prirodi živi i prenosi na svoje studente kroz različite oblike učenja, potičući kreativnosti i unutrašnju motivaciju za učenje.

Zaposlena je na Kemijsko tehnološkom fakultetu, suradnica je u Centru izvrsnosti prirodoslolja Splitsko-dalmatinske županije, te na brojnim projektima vezanim za znanost i edukaciju.

Ivana slobodno vrijeme provodi sa obitelji, planinari i bavi se slikarstvom.

Doktorica znanosti kemije, znanstvenica koja se bavi edukacijom i poučavanjem prirodnih znanosti više od 15 godina.

Ljubavi prema znanosti i prirodi živi i prenosi na svoje studente kroz različite oblike učenja, potičući kreativnosti i unutrašnju motivaciju za učenje.

Zaposlena je na Kemijsko tehnološkom fakultetu, suradnica je u Centru izvrsnosti prirodoslolja Splitsko-dalmatinske županije, te na brojnim projektima vezanim za znanost i edukaciju.

Ivana slobodno vrijeme provodi sa obitelji, planinari i bavi se slikarstvom.

 
„Dobar učitelj može pobuditi nadu, potaknuti maštu i usaditi ljubav prema učenju.“
BRAD HENRY
© 2020 Harfa d.o.o. Split