Strukturalni okvirni uvjeti za novu kulturu učenja

Kultura razvoja potencijala zahtijeva radne strukture koje omogućuju suradnju i zajedničko djelovanje svih pedagoga. Kultura učenja koja prakticira individualan, samoorganziran i na iskustvu utemeljen rad zahtijeva puno prostora za brojne aranžmane učenja te odgovornu suradnju između učenika i pedagoga.

Primjeri: Stabilne osobe koje rade s djecom, blokovi vremena za učenje, slobodne faze rada, ritmiziranje rada i opuštanja, tematska polja.

 

Demokratično pravo na sudjelovanje u odlučivanju

Već u okviru jednoga razreda može se pronaći velika raznolikost, te može nastati kultura povezanosti, povjerenja i poštovanja. U grupama s učenicima različite dob i različite razine postignuća djeca i mladi različitost doživljavaju kao prirodan oblik učenja i suživota.

Primjeri: Razredni savjet, učenički parlament, kružni sustav voditelja (podnevni krug), edukacija za osobu koja posreduje pri sukobima

Primjeri: Oblikovanje npr. ureda za učenje i projekata nevezanih uz pojedini predmet, stručni ili organizacijski mali timovi, tjedni razgovori (velikih) timova, kolegijalne hospitacije (također izvana)

Suradnja s roditeljima

Roditelji su uz školski tim i učenike/učenice najvažniji protagonisti u školama: samo u odgovornoj i povjerenjem ispunjenoj suradnji s roditeljima može uspjeti transformacija škole u mjesto razvoja potencijala.

Primjeri: Dan stručnjaka: roditelji demonstriraju svoje kompetencije, roditeljske hospitacije, Savjet roditelja i učenika, roditelji čitaju učenicima

Ophođenje s raznolikošću

Prema UN-ovoj Konvenciji o ljudskim pravima svaki čovjek ima pravo na pripadanje i priznanje, i to neovisno o naciji, klasi, spolu, dobi ili hendikepu. Svako je dijete važno i svako se dijete računa.

Primjeri: heterogene grupa za učenje (učenici različitih razreda), razredi sastavljeni od učenika različitih stupnjeva obrazovanja, integracija različitih razina postignuća.

„Suradnja potencira mogućnosti produktivna pedagoškog rada na brojnim razinama: refleksija, razmjena mišljenja, kritički pogled, pomoć u krizama i iznimnim situacijama, razvoj škole itd. Intenzivna interna komunikacija, doduše, zahtijeva puno vremena, ali potiče shvaćanje i kvalitetu.“
JOSEF REICHMAYR

Ideje za prostorno oblikovanje u skladu s novom kulturom učenja

Školske prostorije su toliko fleksibilne da se u njima odvija i potiče više faza učenja: koncentrirani rad kao i rad u grupama, prezentacije kao i plenum, kretanje, odmaranje, opuštanje. Opremljene su humanistički kako bi djeca osjećala zajedništvo. Izvan škole je zeleni prostor koji potiče zadržavanje dodira s prirodom, opuštanje, promatranje promjena u prirodi tijekom godišnjih doba. Provodeći dio vremena u zelenilu, djeca razvijaju osjećaj prema ekologiji.

Primjeri: otvoreni prostori za učenje, veliki razredni prostori s osobnim mjestima za rad, funkcionalne prostorije: prostori za učenje izvan škole


Nulta tolerancija na nasilje

Škola potiče međusobno uvažavanje čime se stvara toplo i sigurno okružanje u kojem je svakome omogućeno spoznati samog sebe. Upravo zbog toga naša je Škola mjesto nenasilja i tolerancije.

Oprema

U opremanju Harfine škole, nastojali smo se voditi potrebama djeteta i opremiti je materijalima i uređajima koji će omogućiti uravnotežen rast i razvoj djeteta.

Naš je prostor opremljen raznolikim didaktičkim materijalima koji su osmišljeni da inspiriraju, izazivaju zanimanje i znatiželju, potiču na istraživanje i eksperimentiranje,a kroz rad s njima, potiču dijete na uočavanje i zaključivanje.

U školi ne nedostaje i moderne opreme koja prati korak vremena i omogućava upoznavanje djeteta s modernim tehnologijama i poučava ga kako digitalne sadržaje i uređaje staviti u službu stjecanja novih znanja i povezivanja s drugim ljudima sličnih interesa.

Dodatne aktivnosti

Uz redovni program koje propisuje Ministarstvo RH, u harfinoj školi nudimo dodatne sadržaje koji će biti inspirativni, razvojno važni i potaknuti dijete da se razvija i usavršava u područjima u kojima se osjeća uspješno i dobro, ali i da se okuša u nekim novim temama.

 

Mali razredi

Broj djece u jednoj obrazovnoj grupi je 18. Na taj način osigurat ćemo potpunu posvećenost potrebama svakog djeteta u procesu učenja i usvajanja znanja i vještina.

 

Prostor za učenje je osmišljen tako da se djeca osjećaju ugodno i opušteno. Djeca uče istraživajući sadržaje kroz zajedničke projekte. Timski rad ima visoku vrijednost u našoj školi.

„Kao neuroznanstvenik mogu samo reći da je ono najvažnije što kod djece trebamo probuditi urođena želja za otkrivanjem i zajedničkim stvaranjem, jer je ta želja ujedno i preduvjet za učenje i snalaženje u životu.“
Prof. dr. GERALD HÜTHER
© 2020 Harfa d.o.o. Split